Plan zamówień publicznych Żłobka Miejskiego na rok 2023

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb postępowania

Orientacyjna  

wartość zamówienia w zł

Przewidywany

termin realizacji zamówienia
1. Dostawa produktów żywnościowych dla 7 oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie na rok 2023/2024 Dostawy

Tryb podstawowy

art. 275 pkt 1 ustawy pzp
690 700,00

luty – marzec

2023  r.
2. Zakup artykułów biurowych dla 7 oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie na rok 2023 Dostawy Zapytanie ofertowe 25 500,00

styczeń  – grudzień

2023 r.
3. Zakup środków czystości dla 7 oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie na rok 2023 Dostawy Zapytanie ofertowe 100 200,00

styczeń  – grudzień

2023
4. Zakup tuszy i tonerów dla 7 oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie na rok 2023 Dostawy Zapytanie ofertowe 15 000,00

styczeń  – grudzień

2023

 

 

Koszalin, dnia  2 stycznia  2023 r.                                                          Jolanta Gałan

Wytworzył:
Jolanta Gałan
(2023-01-02)
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2023-01-17 10:55:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Gałan Jolanta
(2023-01-17 11:01:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki