Deklaracja Dostępności

 

Żłobek Miejski w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Koszalinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski - Oddział Skrzat ul. Lelewela 12 75-450 Koszalin 

 • Budynek żłobka dwukondygnacyjny z jednym wejściem głównym.
 • Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków.
 • Drzwi o szerokości 80 cm otwierane przy pomocy domofonu.
 • Przy wejściu na korytarzu głównym usytuowane się  szatnie dziecięce.
 • Korytarz główny jest przestrzenny i nie posiada barier architektonicznych.
 • Budynek nie posiada windy towarowej.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu, korzysta z parkingu osiedlowego.
 • Do budynku (tylko korytarz główny) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Żłobek Miejski - Oddział Maluch ul. Jagoszewskiego 6 75-452 Koszalin   

 • Budynek żłobka dwukondygnacyjny z jednym wejściem głównym.
 • Do wejścia prowadzą schody z podjazdem dla wózków.
 • Drzwi o szerokości 80 cm otwierane przy pomocy domofonu.
 • Przy wejściu na korytarzu głównym usytuowane się  szatnie dziecięce.
 • Korytarz główny jest przestrzenny i nie posiada barier architektonicznych.
 • Budynek nie posiada windy towarowej.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu, korzysta z parkingu osiedlowego.
 • Do budynku ( tylko korytarz główny) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.  
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Żłobek Miejski - Oddział Jacek i Agatka  ul. Konstytucji 3 Maja 29  75-823 Koszalin 

 • Budynek żłobka dwukondygnacyjny z  3 wejściami do grup dziecięcych i 1 wejściem do pionu żywienia.
 • Przy wejściach brak schodów.  
 • Wszystkie drzwi o szerokości 80 cm otwierane przy pomocy domofonu.
 • Przy 3 wejściach w pobliżu korytarza znajdują się szatnie dziecięce.
 • Korytarz główny mało przestrzenny z uwagi na usytuowanie szafek dziecięcych.
 • Budynek nie posiada windy towarowej.
 • Budynek posiada własny parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 • Do budynku (tylko korytarz główny) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Żłobek Miejski - Oddział Bolek i Lolek ul. Mireckiego 3  75-506 Koszalin

 • Budynek żłobka adaptowany dwukondygnacyjny z jednym wejściem głównym.
 • Z zewnątrz budynku brak schodów.
 • Brak podjazdu dla mieszkańców.
 • Wewnątrz znajdują się schody prowadzące do 2 grup dziecięcych.
 • Brak przestrzennego korytarza.
 • Drzwi o szerokości 80 cm otwierane przy pomocy domofonu.
 • Przy klatce schodowej usytuowane są szatnie dziecięce.
 • Pomieszczenia szatni posiadają bariery architektoniczne są mało przestrzenne z uwagi na usytuowanie dziecięcych szafek szatniowych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu.
 • Do budynku (wejście główne) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Żłobek Miejski – Oddział Puchatek   ul. Dokerów 6 A   75-202 Koszalin

 • Budynek  jednokondygnacyjny tj. wysoki parter z jednym wejściem głównym.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody wraz z podjazdem.
 • Wewnątrz znajdują się schody prowadzące do 2 grup dziecięcych.
 • Brak przestrzennego korytarza.
 • Drzwi wejściowe o szerokości 80 cm otwierane przy pomocy domofonu.
 • Przy klatce schodowej usytuowane się szatnie dziecięce.
 • Pomieszczenia szatni posiadają bariery architektoniczne są mało przestrzenne z uwagi na usytuowanie dziecięcych szafek szatniowych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu.
 • Do budynku (tylko wejście główne) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

 Żłobek Miejski – Oddział  Smyk  ul. Chrzanowskiego 10   75-327 Koszalin   

 • Budynek adaptowany jednokondygnacyjny z jednym wejściem głównym. 
 • Wejście główne bez schodów.
 • Brak podjazdu dla wózków.
 • Wewnątrz znajdują się schody prowadzące na piętro do 2 grup dziecięcych.
 • Brak przestrzennego korytarza.
 • Drzwi o szerokości 80 cm otwierane przy pomocy domofonu.
 • Brak przestrzennego korytarza.
 • Drzwi wejściowe o szerokości 80 cm otwierane przy pomocy domofonu.
 • Przy klatce schodowej usytuowane się szatnie dziecięce.
 • Pomieszczenia szatni posiadają bariery architektoniczne są mało przestrzenne z uwagi na usytuowanie dziecięcych szafek szatniowych.
 • Budynek posiada windę towarową.
 • Budynek nie posiada własnego parkingu korzysta z parkingu osiedlowego, który posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych.
 • Do budynku (tylko wejście główne) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

Żłobek Miejski – Oddział Jas i Małgosia  ul. Spasowskiego 14  75-451 Koszalin

 • Budynek dwukondygnacyjny z 2 wejściami do budynku.
 • Drzwi wejściowe o szerokości 100 cm bez schodów otwierane przy pomocy domofonu.
 • Budynek posiada windę towarową.  
 • Korytarz główny jest przestrzenny i nie posiada barier architektonicznych.
 • Budynek posiada własny lecz ograniczony parking. Mieszkańcy korzystają z parkingu osiedlowego na którym są wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych.
 • Do budynku (tylko korytarz główny) istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2020-11-12 09:27:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Gałan Jolanta
(2023-03-23 11:32:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki