Obowiązujące opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koszalinie w roku 2023

Obowiązujące opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koszalinie w roku 2023

 

 w okresie: styczeń – czerwiec 2023 r.

  • 470 zł - opłata pełna,  
  • 330 zł – opłata dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny,
  • 240 zł – opłata dla rodzin wielodzietnych (gdy ze żłobka korzysta dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny) oraz w przypadku korzystania ze żłobka dziecka niepełnosprawnego.

w okresie: lipiec – grudzień 2023 r.

  • 480 zł - opłata pełna,  
  • 340 zł – opłata dla rodziców pobierających zasiłek rodzinny,
  • 240 zł – opłata dla rodzin wielodzietnych (gdy ze żłobka korzysta dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny) oraz w przypadku korzystania ze żłobka dziecka niepełnosprawnego.

 

Dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka wynosi-10 zł.

Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin reguluje Uchwała Nr XL/653/ 2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2021 roku.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2023-01-04 14:42:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Gałan Jolanta
(2023-01-04 14:43:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki