Komunikat w sprawie zwiększenia liczby dzieci w oddziałach Żłobka Miejskiego w Koszalinie

       Informujemy rodziców, że na podstawie  wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 dających możliwość zwiększenia liczebności dzieci w grupie - we wszystkich oddziałach Żłobka Miejskiego w Koszalinie z dniem 8 czerwca 2020 r. przygotowane zostały kolejne miejsca dla powracających po reżimie sanitarnym dzieci.

        Rodzice, którzy zadeklarowali chęć powrotu do współpracy ze Żłobkiem Miejskim w Koszalinie  po dniu 8 czerwca 2020 r. zobowiązani są do ponoszenia kosztów zgodnie z Uchwałą Nr XII/232/2019  Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin.

 

 

Koszalin, dnia 15 czerwca 2020 r.             

   Jolanta Gałan – dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2020-11-12 10:14:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Gałan Jolanta
(2020-11-12 10:14:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki